Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Прекратена процедура за Ре-сертификация на Система за управление на качеството

on Вторник, 27 Юни 2017.

Прекратена процедура за Ре-сертификация на Система за управление на качеството от изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 към ISO 9001:2015 и Ре-сертификация на Система за управление на околната среда от изискванията на международния стандарт ISO 14001:2004 към ISO 14001:2015 - планиране, проектиране, внедряване и подготовка за сертификация с Решение на Управляващия орган 26-С- 40/23.06.2017г. 

Публична покана за избор на изпълнител за:

on Сряда, 24 Май 2017.

Ре-сертификация на Система за управление на качеството от изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 към ISO 9001:2015 и Ре-сертификация на Система за управление на околната среда от изискванията на международния стандарт ISO 14001:2004 към ISO 14001:2015 - планиране, проектиране, внедряване и подготовка за сертификация;

Обособена позиция 1: Ре-сертификация на Система за управление на качеството от изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 към ISO 9001:2015 и Ре-сертификация на Система за управление на околната среда от изискванията на международния стандарт ISO 14001:2004 към ISO 14001:2015;

Обособена позиция 2: Придобиване на сертификат за международния стандарт ISO 9001:2015 с включена такса за надзор и Придобиване на сертификат за международния стандарт ISO 14001:2015 с включена такса за надзор;

краен срок за подаване на оферти 30.05.2017 г.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ

on Сряда, 17 Май 2017.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ за Дейности по визуализация и публичност на проектните дейности Краен срок за подаване на оферти 20.05.2017г.

Тръжни процедури

on Сряда, 17 Май 2017.

Публична покана за Придобиване и въвеждане на специализиран ГИС софтуер - 1 бр. и хардуерно оборудване:

Обособена позиция 1: Доставка на специализирано оборудване - Доставка на настолна работна станция - 1 бр.;

Обособена позиция 2: Придобиване и въвеждане на специализиран ГИС софтуер - Доставка на настолен ГИС редактор - лиценз 1 бр., Доставка на разширение за мрежови анализи - 1 бр., Доставка на ГИС базирана информационна система за подпомагане управлението на доставките на материали от производители и към клиенти - 1 бр., Доставка на лиценз за ползване на цифров модел на територията на Р България - 1 бр. и Доставка на лиценз за ползване на цифров модел на улиците в общинските центрове на Р България, М1:5000 - 1 бр.;

 

Ще се приемат оферти до 00:00 часа на 13.05.2017г. Офертите се подават чрез ИСУН 2020

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-6.002-0182 "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"

  Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последиципоследици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-6.002-0182-C01
 
Бенефициент: „Симекс“ ЕООД
 
Обща стойност: 273 800.00 лева, от които 136 900.00 лева европейско и
0.00 лева национално съфинансиране.

Начало: 21.09.2022 г.

Край: 21.07.2023 г.