Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code
Гумено-лентови транспортьори /ГЛТ/ и резервни части

Гумено-лентови транспортьори /ГЛТ/ и резервни части

Описание

Проектирането и производството на ГЛТ е съобразено с изискванията на ISO 1537, ISO 5048, ISO 1819, ISO 5045, DIN 22112, и DIN 15207. Гумено-лентовите транспортьори са предназначени за транспортиране на насипни и други видове материали в различни области на икономиката и селското стопанство. ГЛТ са както стандартни, изградени на модулен принцип, така и нестандартни, според заданието и изискванията на клиента. При конструирането им са заложени само качествени материали и покупни изделия, като:

 

• задвижвания /моторредуктури/ SEW, FLENDER, LENZE, BAUER, NORD, BONFLGLIOLI и др.

• гумено платно на КАУЧУК, DUNLOP, ZINGLING, и AMEREEL.

• охранителни съоражения на KEIPELEKTRIK и MEILE.

• чистачни елементи на HOSCH и TECHNIKGUM.

• при лагеруването на отделните възли са използвани уникални технологии като CARP и EXPLORER.

 

На някои от въртящите се части се извършва статично и динамично балансиране, както и замерване на вибрации и шум със съвременни средства. Поради високото качество и надежност на лентовите транспортьори, изискванията към тяхната подръжка намаляват, а в зависимост от договореностите с клиентите гаранционния период е до пет години.

 

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-6.002-0182 "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"

  Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последиципоследици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-6.002-0182-C01
 
Бенефициент: „Симекс“ ЕООД
 
Обща стойност: 273 800.00 лева, от които 136 900.00 лева европейско и
0.00 лева национално съфинансиране.

Начало: 21.09.2022 г.

Край: 21.07.2023 г.