Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code
Гумено-лентови транспортьори /ГЛТ/ и резервни части

Гумено-лентови транспортьори /ГЛТ/ и резервни части

Гумено-лентовите транспортьори са предназначени за транспортиране на насипни и други видове материали в различни области на икономиката и селското стопанство. ГЛТ са както стандартни, изградени на модулен принцип, така и нестандартни, според заданието и изискванията на клиента.

Нестандартно оборудване

Нестандартното оборудване в областта на общото машиностроене е една от приоритетните страни в производствената програма на дружеството.

Ролки

Ролки

Произведени на технологична линия по съвременна уникална технология‚ отговаряща на ISO 1537, DIN 15207, DIN 22112, работещи при висока концентрация на прах‚ влага и други екстремни среди.

Ролки обикновени

Използват се както в горната /работна/ страна на лентовите транспортьори‚ така и като поддържащи в долната /връщаща/ страна.

Ролки с гумени пръстени /амортизационни/

Използват се в определени случаи в областите на пресипване на материалите за омекотяване на ударите и удължаване трайността на платното.

Ролки с гумени пръстени /поддържащи/

Ролки с гумени пръстени /поддържащи/

Използват се като поддържащи в долната връщаща страна на транспортьорите‚ в случаите на повишена влажност и лепкавост на транспортирания материал.

Стойки ролкови /ролконосачи/

Стойки ролкови /ролконосачи/

Стойки ролкови коритообразни

Стойки ролкови прави горни

Стойки ролкови долни поддържащи

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-6.002-0182 "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"

  Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последиципоследици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-6.002-0182-C01
 
Бенефициент: „Симекс“ ЕООД
 
Обща стойност: 273 800.00 лева, от които 136 900.00 лева европейско и
0.00 лева национално съфинансиране.

Начало: 21.09.2022 г.

Край: 21.07.2023 г.