Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code
Стойки ролкови /ролконосачи/

Стойки ролкови /ролконосачи/

Описание

Стойки ролкови коритообразни

Стойки ролкови прави горни

Стойки ролкови долни поддържащи

На базата на стандартните елементи посочени в т.1.1 /ролки/ и 1.2 /станции ролкови/ се конструират лентовите транспортьори. Останалите възли като опъвателни станции в комплект с барабани‚ задвижни станции в комплект с барабани‚ задвижване‚ пресипване на транспортния материал‚ капселовки‚ станции центриращи /горни и долни/‚ вид на платното‚ охранителни съоръжения‚ аспирация‚ филтри‚ се уточняват след техническо задание от клиента или след съвместен технически консулт на място.

 

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-6.002-0182 "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"

  Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последиципоследици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-6.002-0182-C01
 
Бенефициент: „Симекс“ ЕООД
 
Обща стойност: 273 800.00 лева, от които 136 900.00 лева европейско и
0.00 лева национално съфинансиране.

Начало: 21.09.2022 г.

Край: 21.07.2023 г.