Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code
Ролки

Ролки

Описание

Произведени на технологична линия по съвременна уникална технология‚ отговаряща на ISO 1537, DIN 15207, DIN 22112, до десетгодишен гаранционен период, пригодени за ремонт, работещи при висока концентрация на прах‚ влага и други екстремни среди.

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-6.002-0182 "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"

  Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последиципоследици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-6.002-0182-C01
 
Бенефициент: „Симекс“ ЕООД
 
Обща стойност: 273 800.00 лева, от които 136 900.00 лева европейско и
0.00 лева национално съфинансиране.

Начало: 21.09.2022 г.

Край: 21.07.2023 г.