Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Нестандартно оборудване

Описание

Нестандартното оборудване в областта на общото машиностроене е една от приоритетните страни в производствената програма на дружеството. Оборудването се произвежда на базата на конструктивната документация на клиента. Това производство включва както обикновени‚ така и метални конструкции с прецизна точност до няколко стотни от милиметъра‚ машинни части‚ възли и агрегати на машини‚ цели машини‚ технологични линии и други съоръжения‚ касаещи конкретната документация. Съществуващото оборудване позволява и обособяване на отделни технологични потоци при дребно и серийно производство‚ което обуславя качество‚ задоволяващо клиента.

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-6.002-0182 "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"

  Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последиципоследици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-6.002-0182-C01
 
Бенефициент: „Симекс“ ЕООД
 
Обща стойност: 273 800.00 лева, от които 136 900.00 лева европейско и
0.00 лева национално съфинансиране.

Начало: 21.09.2022 г.

Край: 21.07.2023 г.