Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code
Машинен парк

Машинният парк на дружеството представлява широка гама от универсални машини и машини с CNC управление, позволяващи бързо преустройство, както следва:

1.РАЗКРОЕЧНО – ПРЕСОВИ

• гилотини: mах дебелина на срязвания материал δ=6мм, mах дължина на срязвания материал L=2000мм

• абканти: mах дебелина на огъвания материал δ=6мм, mах дължина на огъвания материал L=2000мм

• рундвал: mах дебелина на огъвания материал δ=6мм, mах дължина на огъвания материал L=2000мм, min диаметър на огъване d=180мм

• ножовки и лентоотрезни машини: mах диаметър на отрязвания материал d=400мм

• преси хидравлични: mах усилие – 200t • плазмено рязане: mах дебелина на материала δ=20мм

• профилоогъваща машина: mах размер на профила 220Х80мм

• пясъкоструен апарат

2.МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ

2.1 Универсални:

• стругове: mах диаметър на обработвания детайл d=800мм, mах дължина на обработвания детайл L=2500мм

• фрези: mах движения по трите оси: х=950мм, у=320мм, z=460мм

• борверзи: mах движения по трите оси: х=1200мм, у=1200мм, z=1000мм

• протяжни машини: mах отвор на обработвания детайл Ф=200мм, mах ход на протегляне L=1500мм

• фрези за шпонъчни канали: mах ширина на шпонъчния канал h=20мм, mах дължина на шпонъчния канал L=1000мм

• координат машини: mах диаметър на разстъргване d=300мм, mах ход на разстъргване L=400мм • шлайф машини плоски: mах движения по трите оси: х=500мм, у=1000мм, z=550мм

• шлайф машини центрови: mах диаметър на обработвания детайл d=200мм, mах дължина на шлифования детайл L=1200мм

• пробивни машини /бормашини/: mах диаметър на пробиване d=60мм, mах дебелина на материала δ=300мм

• зъбофрезови машини: mах модул m=12мм, mах диаметър на зъбното колело dmax=1000мм, min диаметър на зъбното колело dmin=40мм

• зъбодълбачни машини: max модул m=12мм, max диаметър на зъбното колело dmax=1000мм

• шлицешлайф машини: max диаметър на шлайфане dmax=200мм, max дължина на шлайфане L=1200мм

2.2 Машини с CNC управление

• обработващи машинни центри: управляеми координати – 3 броя, max движения по трите оси: х=1000мм, у=1000мм, z=800мм

3.ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ

• заваръчни апарати за МИГ-МАГ заваряване

• заваръчни апарати за ръчно електродъгово заваряване

4.ПОДЕМНО ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ

• кранове: мостови и портални с товароподемност до 8t и височина на подема 6м

В момента в дружеството се монтира технологична линия за производство на ролки за гумено-лентови транспортьори, която е оборудвана със строго специализирани агрегатни машини.

Технологичната линия е на съвременно световно ниво, благодарение на което нашите ролки са едно конкурентноспособно изделие с много добри технически характеристики, на което може да се гарантира безаварийна работа над 20000 часа.

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-6.002-0182 "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"

  Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последиципоследици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-6.002-0182-C01
 
Бенефициент: „Симекс“ ЕООД
 
Обща стойност: 273 800.00 лева, от които 136 900.00 лева европейско и
0.00 лева национално съфинансиране.

Начало: 21.09.2022 г.

Край: 21.07.2023 г.